Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024

03-03-2024

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 04/3/2024 đến ngày 09/3/2024

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 04.3 - 09.3.2024.pdf

Lượt truy cập: 2493

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: