Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

25-09-2023

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Bình Dương năm 2022.

- Đợt I năm 2022.

- Đợt II năm 2022.

Trân trọng./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 4301

Tag: thông báo , sản xuất kinh doanh , văn minh đô thị , ocop

Đánh giá bài viết: