Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2024

16-04-2024

Sáng ngày 10/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2024

Sáng ngày 10/4/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2024.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lễ Khai giảng có Thạc sỹ. Nguyễn Thị Thủy – Trưởng khoa XDĐ trường Chính trị tỉnh Bình Dương; bà Nguyễn Thị Ngọc Điền – Phó trưởng Ban dân vận huyện ủy; ông Lê Thành Quý – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; bà Nguyễn Thị Huyền Trâm – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cùng 152 cán bộ hội phụ nữ cơ sở.

Ông Lê Thành Quý – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở được tổ chức trong 2 ngày 10 và 11/4/2024, các học viên sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu 04 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân” trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Chuyên đề 2: Quyết định số 217-QĐ/TƯ, ngày 12/12/2013 của bộ Chính trị khóa XI, Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định 218-QĐ/TƯ, ngày 12/12/2013 của bộ Chính trị khóa XI quy định về việc MTTQ VN, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; Chuyên đề 3: Công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN ở cơ sở; Chuyên đề 4: Nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên Hội LHPN về ứng dụng công nghệ thông tin.

Quang cảnh lớp tập huấn

Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2024 giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về hệ thống chính trị ở Việt Nam; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện Nghị quyết để “ý đảng hợp lòng dân”; nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ về ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao vị trí vai trò của hội viên Phụ nữ trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Trên cơ sở đó nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ, về công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ... từ đó nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN cơ sở trong giai đoạn cách mạng mới.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 678

Tag: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Đánh giá bài viết: