Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị và Nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

24-07-2023

Sáng ngày 18/7, Trung tâm Chính trị huyện Bàu Bàng phối hợp với Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hơn 150 cán bộ hội viên nông dân cơ sở năm 2023.

Đến dự có lãnh đạo huyện Bàu Bàng và lãnh đạo Hội Nông dân huyện.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày, các đại biểu sẽ được nghe truyền đạt các Chuyên đề về công tác xây dựng, quản lý, điều hành, lập dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và quản lý, sử dụng phí các nguồn vốn Hội quản lý; Công tác kiểm tra, giám sát Hội; Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Phương pháp kỹ năng quản lý, điều hành sinh hoạt chi, tổ Hội và Câu lạc bộ, định hướng những nội dung trọng tâm công tác hội trong thời gian tới… Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe triển khai Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Dương; Chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đại biểu tham gia buổi khai giảng.

Đại biểu tham gia buổi khai giảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ nòng cốt Hội Nông dân trên địa bàn toàn huyện Bàu Bàng nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở. Khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động sáng tạo của quần chúng nhân dân, nhằm biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở Hội nông dân vững mạnh toàn diện./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1373

Tag: hội nông dân , lý luận chính trị

Đánh giá bài viết: