Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 kết thúc tốt đẹp

25-06-2021

Sau ½ ngày làm việc tích cực, khẩn trương trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình và kết thúc tốt đẹp.

Tại kỳ họp; các đại biểu HĐND huyện đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu cử các chức danh Chủ tịch  và Phó chủ tịch HĐND huyện, trưởng các ban HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND huyện và các ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện  nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết xác định số lượng, cơ cấu Ủy viên các Ban của HĐND huyện;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và một số nội dung quan trọng khác.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Khiêm- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa II, tiếp tục tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng các ban HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Ông Võ Thành Giàu - Chủ tịch UBND huyện khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Phú Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và ông Huỳnh Công Du - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và trưởng 2 ban HĐND huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Ông Nguyễn Tầm Dương - Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và ông Huỳnh Công Du - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và trưởng 2 ban HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Cũng tại kỳ họp; HĐND huyện đã bầu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 12 đồng chí; bầu 24 đồng chí vào Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và chia tay các đại biểu HĐND khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử đại biểu HĐND huyện khóa III. 

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Ông Huỳnh Công Du - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng 12 đồng chí được bầu vào ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Ông Huỳnh Công Du - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng 12 đồng chí được bầu vào ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng theo Luật định. Kết quả phiếu trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND huyện, UBND huyện đều đạt rất cao. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình, Nghị quyết được trình tại Kỳ họp.

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Ông Nguyễn Thanh Khiêm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hoàng Tú

Kỳ họp thể hiện không khí dân chủ, sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Huyện trong nhiệm kỳ mới, xây dựng huyện Bàu Bàng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh trở thành Trung tâm công nghiệp đô thị trọng điểm phía Bắc của tỉnh Bình Dương./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 6482

Tag: văn minh đô thị , kỳ họp hđnd , hoạt động hội đồng nhân dân , công tác nhân sự

Đánh giá bài viết: