Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

10-05-2024

Sáng ngày 8/5, tại Hội trường huyện Bàu Bàng, LĐLĐ huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho hơn 200 đại biểu là Uỷ viên BCH, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, thành viên Ban Nữ công LĐLĐ huyện, công đoàn viên cơ sở trực thuộc.

Sáng ngày 8/5, tại Hội trường huyện Bàu Bàng, LĐLĐ huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 cho hơn 200 đại biểu là Uỷ viên BCH, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, thành viên Ban Nữ công LĐLĐ huyện, công đoàn viên cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị bà Phạm Nguyễn Uyên Chi – Chủ tịch LĐLĐ huyện Bàu Bàng đã báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, một số nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời đại mới; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát, công tác nữ công và xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam… đồng thời, Hội nghị còn được thông tin thêm về Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết về Đại hội II Công đoàn huyện Bàu Bàng, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua hội nghị giúp cho cán bộ công đoàn nắm chắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 để từ đó đề ra các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn ở cơ sở nhằm thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, thực hiện chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Hội nghị còn là dịp sinh hoạt chính trị để các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn và đoàn viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tổ chức thực hiện đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả, tạo phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp công đoàn ngay từ những tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 3529

Tag: hội nghị nghiên cứu , học tập

Đánh giá bài viết: