Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28 từ ngày 05-7-2021 đến ngày 09-7-2021

02-07-2021

CMSC Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tuần thứ 28 từ ngày 05-7-2021 đến ngày 09-7-2021

Thứ Hai

(05/7)

 

Thường trực Huyện ủy công tác cơ sở

Thứ Ba

(06/7)

 

 

Sáng

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ II, HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng HĐND - UBND huyện

Chiều

14 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy và đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp Chi bộ Văn phòng Huyện ủy định kỳ tháng 7/2021

* Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Tư

(07/7)

 

 

Sáng

 

08 giờ 00:

Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên 6 tháng đầu năm 2021

* Phó Chánh Văn phòng Luận cùng dự

 

Địa điểm:

Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Thứ Năm

(08/7)

 

 

Sáng

1-

 

08 giờ 00:

 

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần

 

Mời dự:

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

2-

08 giờ 45:

Thường trực Huyện ủy họp giao ban tuần với các ngành

 

Mời dự:

Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND, UBND, Ban Dân vận, Công an, Quân sự, Văn phòng HĐND - UBND huyện,

Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Địa điểm:

Phòng họp Văn phòng Huyện ủy

Thứ Sáu

(09/7)

 

 

Sáng

 

07 giờ 30:

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp giao ban khối Đảng - đoàn thể tỉnh quý II năm 2021

* Chánh Văn phòng Huyện ủy cùng dự

 

Cùng dự:

Đ/c Võ Thị Kim Nghĩa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch UB.MTTQ VN huyện

 

Địa điểm:

Hội trường B - Tỉnh ủy

* Lưu ý: Các cuộc họp, hội nghị phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện.

Lịch làm việc này thay cho thư mời họp

(Lịch được đăng tải trên phần mềm BDU News, gửi qua hộp thư công vụ và đăng tải trên website: http://www.baubang.binhduong.gov.vn).


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lich tuan 28-2021_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4452

Tag: lịch làm việc tt.hu

Đánh giá bài viết: