Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023

06-11-2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 06/11/2023 đến ngày 10/11/2023

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 2511

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: