Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024

15-01-2024

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 15.01 - 19.01.2024.pdf

Lượt truy cập: 1600

Tag: lịch tuần từ 18.12 - 22.12.2023.pdf

Đánh giá bài viết: