Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023

17-12-2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

Ban Biên Tập

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 18.12 - 22.12.2023.pdf

Lượt truy cập: 1945

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: