Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

19-09-2023

Lich làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 18.9 - 22.9.2023.pdf

Lượt truy cập: 1279

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: