Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 5/12/2023 đến ngày 08/12/2023

05-12-2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND huyện Bàu Bàng từ ngày 5/12/2023 đến ngày 08/12/2023

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: Lịch tuần từ 04.12 - 08.12.2023.pdf

Lượt truy cập: 1932

Tag: lịch làm việc tt.hđnd-ubnd

Đánh giá bài viết: