Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng

09-10-2023

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 08-tb-vp_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4256

Tag: thông báo , lịch tiếp công dân

Đánh giá bài viết: