Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Sức sống và sự lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2021)

18-11-2021

CMSC Những ngày này, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Bàu Bàng đang chuẩn bị các hoạt động chào mừng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.

Qua nhiều năm tổ chức, ngày hội trở thành một hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Bàu Bàng đã tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức thành công và có hiệu quả Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Hoạt động của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thực sự đã trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội, truyền thống đoàn kết của dân tộc được phát huy, khơi dậy các phong trào thi đua ái quốc, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Cùng với hoạt động vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngày hội đã góp phần động viên Nhân dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất, khuyến khích làm giàu chính đáng, qua đó đã có nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, các hình thức giúp đỡ nhau, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, như giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh, hỗ trợ nhau về vốn và các kiến thức kinh doanh. Qua thực tiễn cho thấy, nhờ sự giúp đỡ này cùng với sự nỗ lực vượt bậc, nhiều hộ gia đình gặp rủi ro, khó khăn, hoạn nạn, từ hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo thành hộ khá và làm giàu chính đáng, chăm lo cho con cháu học hành, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Ngày hội đại đoàn kết tại xã Lai Hưng.

Ngày hội đại đoàn kết tại xã Lai Hưng.

Từ đầu năm đến nay, huyện Bàu Bàng bị ảnh hưởng lớn COVID-19 đã ảnh hưởng tới đời sống người dân rất lớn. Để thắt chặt khối đại đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ tinh thần Nhân dân, song song với công tác cứu trợ, hỗ trợ kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai các hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 - 2021). Trong đó, việc cấp bách trước mắt là huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tổ chức trao đổi các giải pháp nhằm xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, giàu đẹp thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt duy trì và phát triển các mô hình tự quản ở ấp, khu phố trên địa bàn toàn huyện một cách hiệu quả tại cộng đồng dân cư.

Đồng thời tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí cho hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết; tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết nhân dịp ngày hội và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp ngày hội này, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đến dự và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai tại các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.

Cùng với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày hội đã góp phần làm lành mạnh môi trường văn hoá - xã hội, các quy tắc văn hóa ứng xử nơi công cộng đã phát huy hiệu quả, được thể hiện rõ trong từng gia đình và trong khu dân cư, những tệ nạn xã hội đã giảm hẳn, các mâu thuẫn trong gia đình, trong khu dân cư về cơ bản được giải quyết thông qua hoà giải tại cơ sở. Các khu dân cư đã không còn những tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, việc xây dựng nếp sống mới văn minh, tiến bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong ngày hội tại các khu dân cư đã phát động các phong trào mang tính nhân văn sâu sắc như:“Xây dựng gia đình văn hóa”, “Tổ ấp, dân phố văn hóa”. Những hoạt động cụ thể của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, qua đó đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc và những nhu cầu thiết yếu của khu dân cư. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và đã trở thành diễn đàn dân chủ của Nhân dân. Người dân được công khai nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, đưa ra ý kiến góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn hoá, tích cực giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống ở cộng đồng.

Ngày hội đã thực sự khơi dậy bầu không khí dân chủ, cởi mở ngay từ khu dân cư, thông qua ngày hội, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền để Nhân dân biết, trên cơ sở đó mà Nhân dân được bàn bạc, tham gia trực tiếp, đồng thời Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư chính là kênh thông tin phong phú, chính xác nhất từ cộng đồng dân cư, đó là cơ sở để cấp ủy đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến của Nhân dân, từ đó ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của đời sống Nhân dân, đây là một bước thể chế hoá và thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thông qua ngày hội còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Những hoạt động đó không chỉ trở thành thông lệ trong mỗi dịp tổ chức ngày hội và các ngày lễ tết, mà đã trở thành nếp sống tự giác, nét đẹp văn hóa của Nhân dân. Thông qua ngày hội, MTTQ các cấp đã đánh giá lại kết quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời phát động thi đua đẩy mạnh cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và toàn huyện…”.

Với những hoạt động thiết thực, sinh động, phong phú và nhiều ý nghĩa, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho ngày hội có sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần động viên Nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Mỗi người dân khi tham gia ngày hội đã ý thức được sự gắn bó giữa cá nhân và cộng đồng, nhất là các cán bộ, đảng viên, công chức với khu dân cư mà mình sinh sống, qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần xây dựng quê hương Bàu Bàng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 15048

Tag: covid-19 , xã lai hưng , ủy ban mttq vn , phòng chống dịch , ngày hội đoàng kết

Đánh giá bài viết: