Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Tập huấn công tác triển khai chính sách pháp luật về hỗ trợ cai nghiện ma túy và công tác phòng chống mại dâm năm 2023

25-09-2023

Thực hiện Kế hoạch số 5240/KH - UBND ngày 06/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022 – 2025. Sáng ngày 20/9/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn công tác triển khai chính sách pháp luật về hỗ trợ cai nghiện ma túy và công tác phòng chống mại dâm năm 2023.

Tham dự lớp học có ông Bùi Văn Thuyết –Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở LĐTB&XH tỉnh – Báo cáo viên; ông Tô Tiến Quân – Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện cùng đại diện công an, cán bộ phụ trách đội ma túy huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã; Trưởng/phó Công an phụ trách công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy và Đội công tác xã hội tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến về các chỗ độ hỗ trợ cho việc cai nghiện ma túy và một số quy định liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm. Cụ thể: Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ hỗ trợ để áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2023-2025; Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm; một số quy định liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm.

Thông qua các lớp tập huấn giúp cho công chức phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Đội viên đội cộng tác xã hội tình nguyện nắm bắt nắm được những quy định, chế độ hỗ trợ để áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy; các chính sách trong công tác hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; một số nội dung về hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 3096

Tag: phổ biến pháp luật , văn minh đô thị , phòng chống tệ nạn xã hội

Đánh giá bài viết: