Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

29-12-2023

Thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện.

Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng thông báo thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2024.

Căn cứ thông báo số 437/TB-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và thực hiện Công văn số 4282/UBND-TH ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc triển khai thực hiện Thông báo số 437/TB-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 tại Trung tâm như sau:

1. Thời gian nghỉ: Ngày 01/01/2024 (thứ Hai).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trở lại: Từ ngày 02/01/2024 (thứ Ba).

3. Trong thời gian nghỉ tết, các cá nhân, tổ chức vẫn có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Dương (dichvucong.binhduong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn). Việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của các phòng, ban sẽ được thực hiện kể từ ngày 02/01/2024 theo quy định.

Trung tâm phục vụ hành chính công huyện Bàu Bàng trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn biết và thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính, liên hệ công tác./.


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 4510

Tag: thông báo , cải cách hành chính , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: