Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức giám sát chuyên đề về cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã thuộc huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

20-04-2022

Sáng ngày 19/4, Thường trực HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức đoàn giám sát chuyên đề về cơ cấu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã thuộc huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Lưu Văn Long – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát.

Xã Cây Trường II là địa phương chịu sự giám sát đầu tiên của 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nội dung giám sát gồm giám sát về cơ cấu tổ chức nhân sự HĐND, UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026; giám sát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm giám sát; giám sát về quy trình chuẩn bị kỳ họp, triệu tập kỳ họp, chất lượng các văn bản được thông qua tại các kỳ họp thường lệ của HĐND cấp xã, thị trấn; việc phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ trong việc chuẩn bị kỳ họp thường lệ của HĐND cấp xã, thị trấn; việc sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí trong hoạt động của HĐND cấp xã, việc đảm bảo điều kiện, chế độ hoạt động đối với đại biểu HĐND cấp xã theo quy định… tại buổi giám sát đoàn giám sát HĐND huyện đã kiểm tra thực tế tài liệu các kỳ họp thường lệ HĐND của địa phương, giải đáp các ý kiến và tháo gỡ các khó khăn để HĐND xã nắm bắt và thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và quy định của pháp luật.

Ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát ở xã Cây Trường II.G II

Ông Lưu Văn Long - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát ở xã Cây Trường II.

Đoàn sẽ tiến hành giám sát các xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ ngày 19/4 đến ngày 27/4. Thông qua nội dung giám sát góp phần để thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định. đồng thời qua giám sát đánh giá đúng thực chất hoạt động và chất lượng các kỳ họp của HĐND cấp xã, thị trấn từ đó có hướng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhà nước./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 1522

Tag: xã cây trường ii , hoạt động giám sát

Đánh giá bài viết: