Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021-2022.

28-10-2021

CMSC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021-2022.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021 - 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (VÒNG 1)

1. Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 43 thí sinh.

2. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2: 00 thí sinh.

3. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch vòng 2: 43 thí sinh.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2021 - 2022 đã gửi thông báo kết quả cụ thể từng trường hợp qua địa chỉ hộp thư điện tử (email) do thí sinh cung cấp; thí sinh xem trên cổng thông tin điện tử của nhân dân huyện Bàu Bàng tại địa chỉ http://baubang.binhduong.gov.vn/ hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng tại địa chỉ http://edu.viettel.vn/pgdbaubang.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, SÁT HẠCH

1. Đối tượng

Kiểm tra, sát hạch về kiến thức chung: gồm tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (43 thí sinh dự tuyển).

Kiểm tra, sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ: gồm tất cả các thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch có đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên (27 thí sinh dự tuyển).

Lưu ý: Thí sinh sẽ tham dự kiểm tra, sát hạch nội dung kiến thức ở cấp học cao nhất theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyến của thí sinh (nếu thí sinh có đăng ký dự tuyển ở 02 cấp học).

2. Thời gian

- Buổi sáng: Tập trung lúc 07 giờ 00 phút (ngày 30/10/2021 thí sinh có mặt lúc 6 giờ 30 phút).

- Buổi chiều: Tập trung lúc 13 giờ 00 phút.

- Ngày 30/10/2021: kiểm tra, sát hạch phần kiến thức chung.

- Ngày 31/10/2021: kiểm tra, sát hạch phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Đia điểm

Trường Tiểu học Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.

Văn bản về Thông báo nội dung, cách thứ thực hiện kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với người dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022.

Danh mục tài liệu tham khảo kiểm tra, sát hạch kiến thức chung kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2021-2022.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 427-hdtd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 6916

Tag: thông báo , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: