Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

UBND huyện Bàu Bàng tiếp và làm việc Đoàn Bộ CHQS tỉnh Bình Dương thông báo kết quả thanh tra triển khai thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác quốc phòng địa phương đối với huyện Bàu Bàng

31-10-2021

CMSC Sáng ngày 29/10/2021, UBND huyện Bàu Bàng tiếp và làm việc Đoàn Bộ CHQS tỉnh Bình Dương thông báo kết quả thanh tra triển khai thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác quốc phòng địa phương đối với huyện Bàu Bàng.

Đại tá Đinh Trọng Cơ – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương làm Trưởng Đoàn thanh tra, về phía huyện Bàu Bàng tiếp và làm việc có ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban CHQS huyện, lãnh đạo các cơ quan, địa phương có liên quan.

Qua một thời gian tiến hành thanh tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác quốc phòng địa phương đối với huyện Bàu Bàng, đoàn thanh tra cũng đã có thông báo, theo đánh giá chung của Đoàn thanh tra thì UBND huyện Bàu Bàng và 2 đơn vị được thanh tra xã Long Nguyên, Lai Hưng hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính Phủ.

Tuy nhiên qua thanh tra, đoàn cũng có một số yêu cầu UBND huyện Bàu Bàng cần tổ chức thực hiện một số nội dung như tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị định 168/2018 / NĐ CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ QSQP địa phương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm công tác QSQP địa phương sát đúng với Nghị định của Chính phủ, Thông tư, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, tỉnh và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chuyên môn các cấp. Chỉ đạo Ban CHQS huyện thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương của các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã và hướng dẫn xây dựng, bổ sung hệ thống văn kiện, văn bản tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ QPĐP. Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/ NĐ - CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV. Chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà Đoàn thanh tra đã chỉ ra.

 

Tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra, ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu: Qua dự thảo kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt làm được. Đồng thời, tiến hành khắc phục, bổ sung ngay các hạn chế, thiếu sót, báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy Quân sự huyện để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Đoàn thanh tra theo quy định. Ngoài ra, kiến nghị với Đoàn thanh tra, các hạn chế, thiếu sót thuộc thẩm quyền của địa phương, sẽ triển khai ngay các biện pháp khắc phục; tuy nhiên , đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành Trung ương, đề nghị các đồng chí sau đợt thanh tra sẽ có báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn để huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 6904

Tag: xã long nguyên , xã lai hưng , ban chqs , công tác thanh tra kiểm tra

Đánh giá bài viết: