Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

CMSC Công bố “vùng xanh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 công bố “vùng xanh” trên địa bàn huyện Bàu Bàng, cụ thể như sau:

+ Về các xã, thị trấn: 07/07

+ Về các ấp, khu phố: 39/43

Vùng nguy cơ

Cây Trường II

Trừ Văn Thố

Thị trấn Lai Uyên

Tân Hưng

Hưng Hòa

Lai Hưng

Long Nguyên

Vùng xanh

+ Ấp Ông Thanh

+ Ấp Bà Tứ

+ Ấp Suối Cạn

+ Ấp Ông Chài

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ KP. Đồng Chèo

+ KP. Bến Lớn

+ KP. Bàu Hốt

+ KP. Bàu Lòng

+ KP. Xà Mách

+ KP. Đồng Sổ

+ KP. Cây Sắn

 

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ Ấp 5

+ Ấp 1

+ Ấp 2

+ Ấp 3

+ Ấp 4

+ Ấp 5

+ Ấp 6

+ Ấp Cầu Sắt

+ Ấp Bến Tượng

+ Ấp Cầu Đôi

+ Ấp Lai Khê

+ Ấp Bến Sắn

+ Ấp Suối Tre

+ Ấp Nhà Mát

+ Ấp Long Bình

+ Ấp Long Hưng

+ Ấp Trảng Lớn

+ Ấp Bà Phái

+ Ấp Hố Muôn

+ Ấp Mương Đào

+ Ấp Long Thành + Ấp Sa Thêm

+ Ấp Bưng Thuốc

Vùng vàng

Không

Không

KP. Bàu Bàng

Không

Ấp 1

Ấp 2

Ấp Lai Khê

Không

 


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 333-bcđ_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 8236

Tag: thông báo , covid-19 , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: