Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về hướng dẫn đăng ký hỗ trợ đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.

24-09-2021

CMSC Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Kế hoạch số 3886/KH-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về  hỗ trợ đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các trình tự thủ  đăng ký như sau:

Bước 01: Công dân có nguyện vọng về quê phải nhờ người thân đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của địa phương nơi công dân muốn về (tại Quê) hoặc thông qua hội đồng hương, qua đường link đăng ký về quê và các cơ quan, tổ chức khác do tỉnh đó phân công tiếp nhận việc đăng ký.

Lưu ý : Không đăng ký tại các địa phương của tỉnh Bình Dương.

Bước 02: Ủy ban nhân dân các tỉnh đón công dân về sẽ phê duyệt danh sách đăng ký, sau đó gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị hỗ trợ đưa công dân về quê (kèm theo danh sách).

Bước 03: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Giao thông, Sở Y tế, Công An ... hỗ trợ đưa công dân (có tên trong danh sách) đến sân bay/nhà ga/bến xe theo đề nghị của tỉnh bạn.

Bước 04: Sau khi nhận văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an, Trung tâm y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đưa  công dân về quê (danh sách do Sở do Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh cung cấp) đi test nhanh và tập kết tại địa điểm quy định. Sở Giao thông sẽ bố trí xe đưa công dân đến điểm bàn giao cho tỉnh bạn.

Trên đây là hướng dẫn đăng ký, hỗ trợ đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn trở về quê theo yêu cầu tiếp nhận của các địa phương để phòng, chống dịch Covid-19, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm thực hiện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: CV_144.pdf

Lượt truy cập: 10338

Tag: thông báo , covid-19 , bảo trợ xã hội , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: