Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng VNPT iQMS để đặt lịch thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng

19-10-2021

Hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng VNPT iQMS để đặt lịch thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng.

Nhằm tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện sau thời gian giãn các xã hội, hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng, UBND huyện Bàu Bàng đã ứng dụng Hệ thống đặt lịch hẹn VNPT iQMS.

Ban Biên tập trân trọng đăng tải thông tin hướng dẫn sử dụng Hệ thống đặt lịch hẹn VNPT iQMS để cho các cá nhân/tổ chức nắm thông tin thuận tiện trong việc đặt lịch thực hiện các Thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:


BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 6967

Tag: thông báo , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , bộ phận một cửa hướng dẫn

Đánh giá bài viết: