Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình vịt Hòa Lan thương phẩm tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương"

29-11-2023

Về phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình vịt Hòa Lan thương phẩm tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương"

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 3876-qd.signed.pdf

Lượt truy cập: 4145

Tag: thông báo , đề tài khoa học , khoa học và công nghệ

Đánh giá bài viết: