Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng trong tình hình thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

01-06-2021

CMSC Căn cứ Công văn số 1350/UBND-VX ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới.

Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng để tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, UBND huyện Bàu Bàng thông báo:

1. Tạm ngưng giao dịch trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện từ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến: tiếp nhận và trả kết quả qua trang dịch vụ công của tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn và qua dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện).

Cách thức thực hiện như sau:

- Cá nhân, tổ chức tìm hiểu thủ tục hành chính, tải mẫu đơn, tờ khai tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Bo-thu-tuc-hanh-chinh đơn vị UBND huyện Bàu Bàng, chọn thủ tục cần tìm hiểu; chuẩn bị thành phần hồ sơ theo quy định. Nộp trực tuyến qua trang dịch vụ công (đối với cấp độ 3, 4) và qua dịch vụ bưu chính công ích (qua đường bưu điện).

- Bìa hồ sơ giao dịch hành chính qua bưu chính công ích:

+ Ghi rõ tên người nộp hồ sơ, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

+ Tên người nhận sồ sơ, số điện thoại. Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bàu Bàng - Đường N17, Khu công nghiệp và đô thị Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

+ Khi có kết quả giải quyết: nhân viên tiếp nhận bàn giao cho Bưu điện huyện Bàu Bàng để tra kết quả theo địa chỉ yêu cầu của ngườ dân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

(Mọi thắc mắc và cần thông tin về hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo từng lĩnh vực xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại của danh sách kèm theo thông báo này).

Số điện thoại phản ánh về mức độ hài lòng và các vấn đề liên quan: 0942.193.040 (ông Phạm Minh Vương - Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Bàu Bàng).

3. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí nhân sự để thực hiện, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được đảm bảo theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Bàu Bàng trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng trân trọng thông báo./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 230-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2853

Tag: thông báo , covid-19 , bộ phận tiếp nhận và trả kết quả , thủ tục hành chính , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: