Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện

28-09-2021

CMSC Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện

Nay Thường trực HĐND huyện tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp xúc trước kỳ họp thứ Hai (thường lệ giữa năm 2021) HĐND huyện để gửi đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn làm căn cứ trả lời cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri.

Kèm Bảng tổng hợp./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 23-hđnd_1.PDF

Lượt truy cập: 6499

Tag: trả lời kiến nghị cử tri

Đánh giá bài viết: