Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

22-08-2023

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023-2024.

Tài liệu đính kèm: 161-hđtd_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 2605

Tag: ngành giáo dục , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: