Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương năm học 2023 - 2024.

19-06-2023

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng năm học 2023 - 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bàu Bàng năm học 2023 - 2024 như sau:

I. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT bao gồm cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo và số lượng vị trí việc làm theo chỉ tiêu biên chế được giao.

b) Vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Viên chức trực tiếp dạy lớp bao gồm giáo viên cấp học mầm non, giáo viên cấp học tiểu học, giáo viên cấp học trung học cơ sở.

- Viên chức khác bao gồm Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Công nghệ thông tin, Văn thư, Kế toán.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Căn cứ nhu cầu thực tế năm học 2023 - 2024 và biên chế được giao, ngành GD&ĐT huyện Bàu Bàng cần bổ sung 85 chỉ tiêu tuyển dụng, cụ thể:

1. Giáo viên mầm non hạng III: 22 chỉ tiêu; mã số: V.07.02.26.

2. Giáo viên tiểu học hạng III: 20 chỉ tiêu; mã số:  V.07.03.29 (Giáo viên dạy lớp và bộ môn: 16 chỉ tiêu; Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 04 chỉ tiêu).

3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 29 chỉ tiêu; mã số: V.07.04.32 (Giáo viên bộ môn: 25 chỉ tiêu; Giáo viên Tổng phụ trách Đội: 04 chỉ tiêu).

4. Nhân viên Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu, mã số: V.07.03.29.

5. Nhân viên Kế toán: 04 chỉ tiêu, mã ngạch 06.032.

6. Nhân viên Văn thư: 04 chỉ tiêu, mã ngạch 02.008 hoặc 02.007.

7. Thư viện viên hạng IV: 05 chỉ tiêu, mã số: V.10.02.07.

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo Thông báo này. Người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ đào tạo, chuyên môn được đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a) Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Lý lịch rõ ràng.

d) Về trình độ:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

- Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành văn thư, thư viện, thiết bị, kế toán), sau đây gọi chung là trình độ đào tạo.

+ Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

+ Nếu bằng tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp ở môn đào tạo chính.

- Yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các trường hợp tuyển dụng mới nhưng không thực hiện chế độ tập sự. Sau khi trúng tuyển, giáo viên phải đảm bảo hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định (thời hạn hoàn thành không quá 12 tháng sau khi có quyết định).

đ) Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

e) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

- Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

2. Điều kiện cụ thể

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để xét tuyển viên chức cho từng ngành học, cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

a) Đăng ký vị trí việc làm giáo viên:

- Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Giáo viên tiểu học:

+ Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tiểu học.

+ Giáo viên dạy bộ môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

+ Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Giáo viên Trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành tương ứng với môn đăng ký dự tuyển. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Đối với người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm là giáo viên môn Tiếng Anh cấp tiểu học, trung học cơ sở: Tối thiểu phải có chứng chỉ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

- Đối với người đăng ký vị trí việc làm Tổng phụ trách Đội: Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm có đào tạo chuyên môn về công tác Đội hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên chuyên ngành sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

b) Đăng ký vị trí việc làm Công nghệ thông tin:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm Tin học hoặc Công nghệ thông tin. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định.

c) Đăng ký vị trí việc làm Văn thư:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ.

d) Đăng ký vị trí việc làm Kế toán: 

Có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

e) Đăng ký vị trí việc làm Thư viện:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Thông tin - Thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin - Thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm bên dưới./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 190-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 12430

Tag: thông báo , ngành giáo dục , công tác nhân sự , thông tin tuyển dụng

Đánh giá bài viết: