Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

26-09-2023

Về việc hoãn tiếp công dân định kỳ ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 07-TB.pdf

Lượt truy cập: 2490

Tag: thông báo , lịch tiếp công dân

Đánh giá bài viết: