Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

24-10-2023

Về việc thi tuyển chức danh Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Bàu Bàng năm 2023

Vui lòng nhấp vào tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 363-TB_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 4937

Tag: thông báo

Đánh giá bài viết: