Truy cập nội dung luôn

Page_Body Page_Body

Page_Container Page_Container

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Nested Portlets Nested Portlets

Ds News Ds News

Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3562 804 Email: ...
Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG Cơ quan quản lý: Văn phòng HĐND và UBND huyện Bàu Bàng. Địa chỉ: Căn 005-007, PTM Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên,...
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

24/03/2020

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa
Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

24/03/2020

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra
Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

dsvanbanphapquy_home dsvanbanphapquy_home

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site