Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen
Thị trấn Lai Uyên hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Nâng nhận thức để

Thị trấn Lai Uyên hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Nâng nhận thức để "không ai bị bỏ lại phía sau"

10/10/2023

Thị trấn Lai Uyên hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Nâng nhận thức để "không ai bị bỏ lại phía sau"
TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ, KỸ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN

TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ, KỸ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN

09/08/2023

TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ, KỸ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LAI UYÊN
Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.

08/08/2023

Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.
Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.

10/07/2023

Thị trấn Lai Uyên Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường

30/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giảm nghèo

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giảm nghèo

29/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giảm nghèo
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

28/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc

28/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

28/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai

28/06/2023

Nội dung các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Thống kê truy cập

Đang truy cập:102

Tổng truy cập: 272495