Truy cập nội dung luôn

Page_Body Page_Body

Page_Container Page_Container

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Nested Portlets Nested Portlets

Ds News Ds News

Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3562 804 Email: ...
Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG Cơ quan quản lý: Văn phòng HĐND và UBND huyện Bàu Bàng. Địa chỉ: Căn 005-007, PTM Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên,...
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

24/03/2020

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa
Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

24/03/2020

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra
Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020
Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020

Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020

24/03/2020

Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020
Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

24/03/2020

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”

Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”

24/03/2020

Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”
Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19

Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19
Toàn Thế giới có 10.030 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

Toàn Thế giới có 10.030 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

24/03/2020

Toàn Thế giới có 10.030 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra
Đảng bộ xã Long Nguyên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Long Nguyên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

24/03/2020

Đảng bộ xã Long Nguyên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sập cẩu tháp tại công trình đang thi công khiến 3 công nhận tử vong

Sập cẩu tháp tại công trình đang thi công khiến 3 công nhận tử vong

24/03/2020

Sập cẩu tháp tại công trình đang thi công khiến 3 công nhận tử vong

Ds News Ds News

Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3562 804 Email: ...
Liên hệ Lai Uyên

Liên hệ Lai Uyên

31/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÀU BÀNG Cơ quan quản lý: Văn phòng HĐND và UBND huyện Bàu Bàng. Địa chỉ: Căn 005-007, PTM Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên,...
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa

24/03/2020

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bàu Bàng tổ chức tiêu hủy tang vật văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại, cấm tàng trữ lưu hành trên lĩnh vực văn hóa
Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra

24/03/2020

Toàn Thế giới có 8.967 ca tử vong do dịch viêm phổi cấp vi rút Covid-19 gây ra
Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020
Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020
Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020

Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020

24/03/2020

Khai mạc Hội trại Tòng quân năm 2020
Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

24/03/2020

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”

Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”

24/03/2020

Công trình thanh niên trang bị 1500 khẩu trang “Tuổi trẻ Bàu Bàng chung tay phòng chống dịch covid-19”
Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19

Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19

24/03/2020

Huyện Bàu Bàng phát huy hiệu quả đài truyền thanh cơ sở trong phòng dịch Covid-19

dsvanbanphapquy_home dsvanbanphapquy_home

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site