Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Thông báo công khai quy hoạch Đồ án xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Cây Trường

27-10-2023

CMSC Thông báo công khai quy hoạch Đồ án xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu công nghiệp Cây Trường


Tài liệu đính kèm: 2669-QD.signed.pdf