Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND xã tuần 20

13-05-2024

CMSC Thông báo lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND xã tuần 20

Lịch làm việc tuần 20 của Thường trực HĐND, UBND

và các ngành chuyên môn xã Cây Trường II

từ ngày 13/5 - 17/5/2024

(Thông báo này thay thế Thông báo số: 43/TB-UBND, ngày 13/5/2024

của Ủy ban nhân dân xã Cây Trường II)


Tài liệu đính kèm: TB số 44.signed.pdf