Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

HĐND xã Tân Hưng Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

27-12-2023

HĐND xã Tân Hưng Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND xã trong năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có ông Trần Thanh Bình – Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Bàu Bàng.; bà Trần Thân Nữ Thanh Hạnh – Phó phòng Giáo dục huyện Bàu Bàng - đại biểu HĐND huyện ứng cử địa bàn; Về phía lãnh đạo xã có ông Trần Xuân Lộc - Bí thư Đảng ủy; ông Trần Đình Thanh – UVTV- PCT HĐND cùng 24 vị là ĐB. HĐND xã, đại diện các ban ngành, đoàn thể xã; Ban Lãnh đạo 5 ấp; đại diện 02 trường.

 

Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Hưng đã báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND năm 2023 và chương trình hoạt động của Thường trực HĐND năm 2024; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XII; báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023 và phương hướng năm 2024; báo cáo kết quả quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024; báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo của 2 Ban kinh tế – xã hội và ban pháp chế của HĐND xã…

Trong năm 2023, xã Tân Hưng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đã đề ra. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách; Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định; Hoạt động văn hóa, xã hội, đài truyền thanh được đảm bảo; Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã chú trọng tăng cường các hoạt động gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri; chú trọng công tác chăm lo cho gia đình chính sách và cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

 

Kết thúc kỳ họp đại biểu HĐND xã đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024; nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND năm 2024 về kết quả giám sát chuyên đề “công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã”; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “ Về việc quản lý, xây dựng huyệt mộ tại Nghĩa trang xã Tân Hưng” giai đoan 2020 – 2025 của HĐND năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2024./.