Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung
stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Trần Xuân Lộc Bí thư Đảng ủy 0977830877
2 Nguyễn Thanh Tuấn Phó Bí thư Đảng ủy 0973014141
3 Châu Thanh Bình Chủ tịch UBND 0973287266
4 Cao Văn Trường  Phó Chủ tịch UBND 0973678013
5 Nguyễn Thị Quế Nga Phó Chủ tịch UBND 0916645582
6 Nguyễn Quốc Trưởng Trưởng Công an 0937 950 757
7 Nguyễn Anh Triều Chỉ huy trưởng Quân sự 0985996664
8 CÔNG AN XÃ Trực Ban  0274 3 573 181
9 UBND XÃ   0274 3 563 568
10 Phan Liêm Trưởng trạm Y Tế xã 0984384638