Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Lấy ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

13-11-2023

Lấy ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để trình HĐND tỉnh xem xét và ban hàn​h Nghị quyết.

Theo đó, điều chỉnh tăng hệ số: Thành phố Thủ Dầu Một tăng từ 0,1 đến 0,2 các tuyến đường; thành phố Tân Uyên tăng 0,1 tất cả các tuyến đường; huyện Phú Giáo tăng 0,1 tất cả các tuyến đường; huyện Bàu Bàng tăng 0,1 tất cả các tuyến đường; huyện Bắc Tân Uyên tăng 0,1 các tuyến đường, giữ nguyên hệ số năm 2023 để áp dụng năm 2024 đối với các tuyến đường không có tên như đường nội bộ, đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 m và từ 4 m trở lên, đường ĐH-424 đoạn từ Ranh Tân Bình - Chánh Phú Hòa đến giáp Khu công nghiệp VSIP II.

Giữ nguyên hệ số năm 2023 để áp dụng năm 2024 đối với thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, huyện Dầu Tiếng.

Dự kiến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh như sau:

Thời gian đóng góp ý kiến: Từ ngày 14/11 đến hết ngày 13/12/2023.


Tài liệu đính kèm: Du_thao_lan_2__Nghi_quyet_HDND_he_so_K_2024.docx