Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ gia đình trên địa bàn xã năm 2024

22-02-2024

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ gia đình trên địa bàn xã năm 2024

Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ gia đình trên địa bàn xã năm 2024

Tài liệu đính kèm: THÔNG BÁO CMĐ 2024.pdf