Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cây Trường II đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

03-01-2024

CMSC Báo cáo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cây Trường II đạt chuẩn tiếp cận pháp luật


Tài liệu đính kèm: BC số 05_0001.signed.pdf