Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Cây Trường II

People's Committee of Cay Truong II

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ CÂY TRƯỜNG II TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

22-03-2024

CMSC Nhằm đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong việc triển khai thực hiện công tác gọi công dân nhập ngũ, từ đó rút ra kinh nghiệm cho những năm tiếp theo. Ngày 22/3/2024 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Cây Trường II tổ chức Hội nghị tổng kết công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2024, về tham dự có đ/c Phạm Minh Vương - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cùng các thành viên, Ban lãnh đạo ấp, ấp đội trưởng, các tiểu ban hội trại về tham dự .

Thay mặt cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, ông PhạmVăn Tươi - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo báo cáo, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Luật nghĩa vụ quân sự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Hội đồng NVQS xã luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện các bước luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tổ chức đăng ký NVQS cho công dân nam tuổi 17 và kiểm tra sức khỏe đạt 100%; tổ chức phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tuổi từ 18 - 27 tuổi trên toàn địa bàn xã, tổng nguồn có 185 thanh niên, thanh niên đủ điều kiện sau xét duyệt: 71 thanh niên, tổng điều khám 71/71 thanh niên, đạt sức khỏe: 19 TN  (tạm hoãn 01 thanh niên) , chiếm tỷ lệ 26,76%, tổng só phát lệnh 18/18 thanh niên, nhận lệnh là 18/18 thanh niên đạt 100%; tổ chức xét duyệt thực hiện đúng theo nguyên tắc, Hội nghị bình cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan.

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả năm 2024, Hội đồng NVQS xã Cây Trường II đã giao cho các đơn vị 13 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Công tác hậu phương quân đội được xã chú trọng thực hiện; trong đó đã vận động nhân dân ủng hộ đóng góp tiền, quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 được 03 đợt với tổng số tiền: 29 triệu 900 ngàn đồng  .

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Minh Vương - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã nêu rõ: Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững thành tích địa phương có truyền thống giao quân tốt trong nhiều năm qua, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, rà soát nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa của công dân để làm tốt công tác xét duyệt chính trị, chính sách; Thứ hai tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của công tác tuyển quân; Thứ ba, làm tốt công tác hậu phương quân đội, qua đó khích lệ động viên thanh niên hăng hái lên đường thực hiện  NVQS.

Đ/c Phạm Minh Vương trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc 

Nhân dịp này đại diện lãnh đạo UBND xã đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể, 01 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt NVQS và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giao quân năm 2024.


Lệ Thu