Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng từ ngày 15.8.22 đến 19.8.22

15-08-2022

Lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng từ ngày 15.8.22 đến 19.8.22


Tài liệu đính kèm: 109. TB lich lam viec cua TT. HDND va UBND xa tu 15.8. den 20.8.22_0001.signed.pdf