Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước về y tế và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

Hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước về y tế và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

17/04/2021

Hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước về y tế và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ
Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách” năm 2021

Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách” năm 2021

16/04/2021

Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách” năm 2021
Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

16/04/2021

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện
Thị trấn Lai Uyên - Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VIII năm 2021

Thị trấn Lai Uyên - Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VIII năm 2021

15/04/2021

Thị trấn Lai Uyên - Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VIII năm 2021
Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Giai điệu dân ca Việt Nam” lần thứ 5 năm 2021

Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Giai điệu dân ca Việt Nam” lần thứ 5 năm 2021

12/04/2021

Bàu Bàng tổ chức Hội thi “Giai điệu dân ca Việt Nam” lần thứ 5 năm 2021
Hệ thống truyền thanh huyện Bàu Bàng tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử

Hệ thống truyền thanh huyện Bàu Bàng tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử

10/04/2021

Hệ thống truyền thanh huyện Bàu Bàng tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử
Huyện Bàu Bàng tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm 2021

Huyện Bàu Bàng tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm 2021

09/04/2021

Huyện Bàu Bàng tổ chức Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc năm 2021
Tập huấn quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục

Tập huấn quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục

09/04/2021

Tập huấn quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục
Huyện Bàu Bàng triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Huyện Bàu Bàng triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

08/04/2021

Huyện Bàu Bàng triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021
Lãnh đạo huyện làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

Lãnh đạo huyện làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện

30/03/2021

Lãnh đạo huyện làm việc với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện