Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Bàu Bàng: trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 322 em học sinh

Bàu Bàng: trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 322 em học sinh

30/09/2022

Bàu Bàng: trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 322 em học sinh
Hội thi “tiếng hát người cao tuổi” huyện Bàu Bàng lần thứ VII năm 2022

Hội thi “tiếng hát người cao tuổi” huyện Bàu Bàng lần thứ VII năm 2022

30/09/2022

Hội thi “tiếng hát người cao tuổi” huyện Bàu Bàng lần thứ VII năm 2022
Tập huấn về công tác chính sách người có công năm 2022

Tập huấn về công tác chính sách người có công năm 2022

30/09/2022

Tập huấn về công tác chính sách người có công năm 2022
Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025

30/09/2022

Tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo Trung ương và chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025
Bàu Bàng khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Bàu Bàng khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

30/09/2022

Bàu Bàng khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Ngành y tế Bàu Bàng thực hiện nhiệm vụ kép

Ngành y tế Bàu Bàng thực hiện nhiệm vụ kép

16/09/2022

Ngành y tế Bàu Bàng thực hiện nhiệm vụ kép
Bàu Bàng: Tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022

Bàu Bàng: Tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022

16/09/2022

Bàu Bàng: Tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022
Bàu Bàng: tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai kế hoạch năm học mới 2022 – 2023

Bàu Bàng: tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai kế hoạch năm học mới 2022 – 2023

09/09/2022

Bàu Bàng: tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai kế hoạch năm học mới 2022 – 2023
Bàu Bàng tổ chức diễn đàn Ngành Y tế lắng nghe ý kiến của Nhân dân” năm 2022

Bàu Bàng tổ chức diễn đàn Ngành Y tế lắng nghe ý kiến của Nhân dân” năm 2022

09/09/2022

Bàu Bàng tổ chức diễn đàn Ngành Y tế lắng nghe ý kiến của Nhân dân” năm 2022
Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa năm 2022

Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa năm 2022

08/09/2022

Bàu Bàng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hóa năm 2022