Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

16/03/2023

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.
Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

15/03/2023

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Bộ Công an công bố những tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo.

Bộ Công an công bố những tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo.

13/03/2023

Bộ Công an công bố những tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo.
Bàu Bàng: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Bàu Bàng: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

10/03/2023

Bàu Bàng: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

27/02/2023

Huyện Bàu Bàng tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2023

Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2023

20/02/2023

Bàu Bàng tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2023
Bàu Bàng – sẳn sàng cho Ngày hội tòng quân năm 2023

Bàu Bàng – sẳn sàng cho Ngày hội tòng quân năm 2023

08/02/2023

Bàu Bàng – sẳn sàng cho Ngày hội tòng quân năm 2023
Công an huyện Bàu Bàng: phá nhiều vụ án qua công tác tuần tra kiểm soát

Công an huyện Bàu Bàng: phá nhiều vụ án qua công tác tuần tra kiểm soát

09/01/2023

Công an huyện Bàu Bàng: phá nhiều vụ án qua công tác tuần tra kiểm soát
Bàu Bàng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bàu Bàng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

28/12/2022

Bàu Bàng: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

28/12/2022

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 và tổng kết hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số