Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Liên hệ Lai Uyên

31-08-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0274) 3562 804 Email: ...

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN

Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3562 804

Email: laiuyen@binhduong.gov.vn