Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

06/06/2024

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2020

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2020

27/05/2024

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cài cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2020
Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025

27/05/2024

Quyết định số 3109/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ ? TẠI SAO CHÍNH PHỦ LẠI LỰA CHỌN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ ?

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ ? TẠI SAO CHÍNH PHỦ LẠI LỰA CHỌN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ ?

27/05/2024

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ GÌ ? TẠI SAO CHÍNH PHỦ LẠI LỰA CHỌN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ ?
Thông báo Về việc tổ chức triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến

Thông báo Về việc tổ chức triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến

03/10/2023

Thông báo Về việc tổ chức triển khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyến