Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung
XÃ LAI HƯNG RA QUÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỐI HỢP NĂM 2023

XÃ LAI HƯNG RA QUÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỐI HỢP NĂM 2023

19/05/2023

XÃ LAI HƯNG RA QUÂN THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN PHỐI HỢP NĂM 2023
ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT II NĂM 2023

ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT II NĂM 2023

10/03/2023

ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN ĐỢT II NĂM 2023
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHỐI HỢP CÙNG CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHỐI HỢP CÙNG CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

07/02/2023

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHỐI HỢP CÙNG CÁC NGÀNH, ĐOÀN THỂ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023

31/01/2023

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

22/11/2022

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

22/11/2022

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ LAI HƯNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023
XÃ LAI HƯNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

XÃ LAI HƯNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

18/11/2022

XÃ LAI HƯNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Hội Người cao tuổi Xã Lai Hưng họp mặt kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/1991 - 01/10/2022

Hội Người cao tuổi Xã Lai Hưng họp mặt kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/1991 - 01/10/2022

03/10/2022

Sáng ngày 03/10/2022, Hội Người Cao tuổi xã Lai Hưng tổ chức Họp mặt...
Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn và các bài học lý luận chính trị năm 2022

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn và các bài học lý luận chính trị năm 2022

05/09/2022

Nhằm nâng cao trách nhiệm của Đoàn viên, hội viên, thanh niên đối với Tổ quốc, Nhà nước, xã hội và đối với gia đình và bản thân...