Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung
LAI HƯNG KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ “LÁI XE NÂNG HÀNG”

LAI HƯNG KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ “LÁI XE NÂNG HÀNG”

12/09/2023

LAI HƯNG KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ “LÁI XE NÂNG HÀNG”
XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HOC 2023 -02024

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HOC 2023 -02024

08/09/2023

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HOC 2023 -02024
TRƯỜNG THCS LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

TRƯỜNG THCS LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

05/09/2023

TRƯỜNG THCS LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

08/03/2023

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO THANH THIẾU NHI

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO THANH THIẾU NHI

07/03/2023

TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY, BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CHO THANH THIẾU NHI
CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ LAI HƯNG THAM GIA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023

CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ LAI HƯNG THAM GIA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023

06/03/2023

CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ LAI HƯNG THAM GIA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ LAI HƯNG PHÁT ĐỘNG

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ LAI HƯNG PHÁT ĐỘNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI"

01/03/2023

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ LAI HƯNG PHÁT ĐỘNG "TUẦN LỄ ÁO DÀI"
ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG THĂM, TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐỘI NGŨ Y BÁC SỸ TRẠM Y TẾ LAI HƯNG NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG THĂM, TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐỘI NGŨ Y BÁC SỸ TRẠM Y TẾ LAI HƯNG NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

26/02/2023

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG THĂM, TẶNG HOA CHÚC MỪNG ĐỘI NGŨ Y BÁC SỸ TRẠM Y TẾ LAI HƯNG NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
XÃ LAI HƯNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023

XÃ LAI HƯNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023

27/01/2023

XÃ LAI HƯNG HỌP MẶT ĐẦU NĂM MỚI QUÝ MÃO 2023
ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB. MTTQVN XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG THẦY, CÔ GIÁO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB. MTTQVN XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG THẦY, CÔ GIÁO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)

19/11/2022

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UB. MTTQVN XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG THẦY, CÔ GIÁO NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)