Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ LAI HƯNG THAM GIA CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN THÁNG 03/2023

06-03-2023

Sáng ngày 06/03/2023, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể xã Lai Hưng chào cờ đầu tháng 03 năm 2023

Sáng ngày 06/03/2023, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể xã Lai Hưng chào cờ đầu tháng 03 năm 2023.

Dự buổi chào cờ có đồng chí Dương Hùng Trí - HUV, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Bành Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã, đồng chí Nguyễn Thị Dung – PCT. UBND xã, Chủ tịch công đoàn cơ sở xã cùng các đồng chí lãnh đạo  Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã và tất cả cán bộ công chức và người hoath động không chuyên trách, lực lượng vũ trang xã.

Cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách, lực lượng vũ trang xã tham gia chào cờ

Xã Lai Hưng tổ chức chào cờ tuần đầu tiên của tháng để xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động đối với Tổ quốc, đưa nghi thức chào cờ vào nề nếp, thường xuyên và địa phương tổ chức duy trì thực hiện Lễ chào cờ, hát quốc ca vào buổi sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng.

Tham gia chào cờ nhằm xây dựng ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động

Thông qua chào cờ nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, việc chào cờ được tổ chức trang nghiêm, chu đáo, thường xuyên góp phần xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại.

nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc

Sau nghi thức chào cờ địa phương cũng phân công cán bộ, công chức kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua nghi thức chào cờ đầu tháng và kể chuyện Bác Hồ mang mục đích và ý nghĩa rất sâu sắc. Đây là việc làm thiết thực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị.Tại buổi lễ chào cờ đồng chí Bành Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, CT UBND xã đã quán triệt một số công việc trọng tâm của tháng để các ngành đoàn thể tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

Cán bộ, công chức nghe kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh