Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
  1. LIÊN HỆ THÔNG TIN ĐẦU TƯ

Văn phòng HĐND-UBND huyện Bàu Bàng

- Điện thoại: (0274) 3516 500 - 3516 502 - 3516 505 

- Fax: (0274) 3516 501 

- Email: vpubbaubang@binhduong.gov.vn

 

  1. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ ĐẤT ĐAI, MÔI TRƯỜNG

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại: (0274) 3516 005 - 3516 007

- Fax: (0274) 3516 005

- Email: tnmt.bb@binhduong.gov.vn

 

  1. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ QUY HOẠCH, HẠ TẦNG

Phòng Quản lý đô thị

- Điện thoại: (0274) 3516 668 - 3516 669

- Fax: (0274) 3516 668

- Email: phongqldt.bb@binhduong.gov.vn

 

  1. LIÊN HỆ THÔNG TIN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ

Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

- Điện thoại: (0274) 3516 012

- Fax: (0274) 3516 017

- Email: chicucthue.bb@binhduong.gov.vn

 

  1. LIÊN HỆ VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Công an huyện

- Điện thoại: (0274) 3535 636 - 3516 559

- Fax: (0274) 3535 636

- Email: congan.bb@binhduong.gov.vn