Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Về công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2024.

Về công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2024.

14/06/2024

Về công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2024.
Công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2024

Công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2024

05/06/2024

Công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương niên hạn 2024
Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Bình Dương 2024

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Bình Dương 2024

16/05/2024

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh Bình Dương 2024
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng

05/05/2024

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng
Huyện Bàu Bàng: gần 500 vận động viên tham gia Hội thao Quân sự – Quốc phòng, DQTV LLVT huyện Bàu Bàng năm 2024

Huyện Bàu Bàng: gần 500 vận động viên tham gia Hội thao Quân sự – Quốc phòng, DQTV LLVT huyện Bàu Bàng năm 2024

04/05/2024

Huyện Bàu Bàng: gần 500 vận động viên tham gia Hội thao Quân sự – Quốc phòng, DQTV LLVT huyện Bàu Bàng năm 2024
Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cựu chiến binh cơ sở

Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cựu chiến binh cơ sở

03/05/2024

Hội Cựu chiến binh huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cựu chiến binh cơ sở
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn huyện Bàu Bàng

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn huyện Bàu Bàng

02/05/2024

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các chiến sĩ Điện Biên trên địa bàn huyện Bàu Bàng
Bộ CHQS tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân công tác dân vận phối hợp trên địa bàn xã Long Nguyên

Bộ CHQS tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân công tác dân vận phối hợp trên địa bàn xã Long Nguyên

30/04/2024

Bộ CHQS tỉnh Bình Dương tổ chức ra quân công tác dân vận phối hợp trên địa bàn xã Long Nguyên
Lập biên bản 688 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lập biên bản 688 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

19/04/2024

Lập biên bản 688 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

04/04/2024

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.